Proefcasus Eindhoven Airport

Samenwerken aan toekomst luchthaven

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Op die vragen probeert de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord te geven. Op 29 november zijn zo’n 200 belangstellenden uit de omgeving bijgepraat en uitgenodigd voor een dialoog over de Proefcasus. Het gaat tenslotte om hún achtertuin. PINO mocht deze inhoudelijke bijeenkomst logistiek in goede banen leiden.

In oktober is de Proefcasus van start gegaan en heeft iedereen de gelegenheid gehad om te reageren op de startnotitie en aanpak. Tijdens de bijeenkomst in het Philips Stadion zijn de aanwezigen hierover bijgepraat door Pieter van Geel, bestuurlijke verkenner Proefcasus Eindhoven Airport. Er werd onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras een paneldiscussie gevoerd met bewoners en ondernemers. Gevolgd door een constructieve dialoog met de zaal over mogelijke oplossingen. Met hulp van de Buzzmaster kon iedereen laagdrempelig reageren.

De gemoedelijke sfeer stimuleerde de uitwisseling van belangen en ideeën. En dat is precies wat de Proefcasus voor ogen heeft: via participatie en overleg met de omgeving tot het best haalbare advies komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Met de Proefcasus geven Rijk en regio concreet invulling aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Zonder de belangen van de omgeving uit het oog te verliezen!