Praktijk en wetenschap ontmoeten elkaar

Dag van de Participatie

Participatie is een veelbesproken onderwerp. Niet alleen binnen de overheid, maar in de hele maatschappij zijn we op zoek naar nieuwe manieren om inwoners, belanghebbenden, klanten en partners te betrekken bij overheidsplannen en -besluiten. Op 4 november kwamen 325 professionals uit de wetenschap en praktijk in het NBC bijeen voor de eerste editie van de Dag van de Participatie. Een keur aan keynote sprekers, workshops, inspirerende ‘TED Talks’ en nieuwe ontmoetingen maakten de Dag van de Participatie tot een succes. PINO voerde de regie over de dag en zorgde voor de logistieke en facilitaire organisatie.

Enorme belangstelling voor het vakgebied

Participatie is een multidisciplinair vakgebied met veel invalshoeken, successen en missers. De belangstelling uit het veld voor dit onderwerp was vanaf de voorinschrijving groot. Drie thema’s stonden centraal: Participatie & Politiek, Participatie & Samenleving en Participatie & Vakmanschap. Wat hebben we geleerd van de participatie-ervaringen en onderzoeken? Hoe verschilt participatie in verschillende domeinen en verschillende beleidsfasen? Wat zijn de ervaringen en uitdagingen uit de praktijk en hoe verhouden deze zich tot de inzichten uit de wetenschap? Deze dag bleek onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving en het vakgebied verder wil ontwikkelen. Op www.dagvandeparticipatie.nl en via #DvdP19 is meer te lezen over deze eerste editie.