PINO is gek op water

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs

De waterschappen werken elke dag hard aan een klimaatbestendig en watervriendelijk Nederland voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn innovatieve ideeën nodig. Om die innovaties aan te jagen en in de spotlights te zetten organiseert de Unie van Waterschappen samen met de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA en Het Waterschapshuis om het jaar de Waterinnovatieprijs. PINO pakt hierin weer eens een andere rol. Eentje met een communicatietwist. Als secretariaat van deze prijs coördineert zij het inzendingentraject en begeleidt de jury in het volledige jurytraject.

Communicatie: wervingsfilmpjes t/m het juryrapport

Met eigen communicatiespecialisten in huis adviseert en ondersteunt PINO de Unie van Waterschappen in de werving voor de Waterinnovatieprijs. Samen met Blonk Film zijn er korte videoclips gemaakt waarin de jury per categorie een oproep doet om in te zenden. Deze wervingsfilmpjes plugt de Unie van Waterschappen via haar eigen online kanalen binnen de doelgroep. In de rol van secretariaat begeleidt PINO de jury om uit alle inzendingen de genomineerden en winnaars van de Waterinnovatieprijs te selecteren en onderbouwt dit door het schrijven van een uitgebreid juryrapport. En waar een prijs is, organiseert PINO de feestelijke uitreiking. Dit doen we op 2 december tijdens het Waterinnovatiefestival.

Inzenden kan tot 30 september

Heb jij goede innovatieve ideeën voor een klimaatbestendig en watervriendelijk Nederland? Stuur ze dan in voor de Waterinnovatieprijs 2021. Dit kan tot 30 september via het Winnovatieplatform.

Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares en juryvoorzitter Waterinnovatieprijs 2021

Categorie Gezond water en Gezonde bodem:

Categorie Waterschap van de toekomst:

Categorie Klimaatneutraliteit:

Categorie Aanpassen aan weersextremen: