Online het gesprek aangaan

Regionale NABO bijeenkomsten

Veruit de meeste spoorwegen zijn beveiligd. Er zijn echter nog steeds meer dan 100 openbaar of openbaar toegankelijke niet actief beveiligde spoorwegen (NABO). Dan zijn er geen hekken, en ook geen lichtsignalen als een trein nadert. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op, soms zelfs met dodelijke afloop. ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maken daarom vaart met het afsluiten of ombouwen van deze overwegen.

Elke NABO heeft zijn eigen verhaal. Vaak zijn dit complexe situaties met veel verschillende belangen. Daarom organiseerden ProRail en Ministerie van IenW verschillende regiobijeenkomsten voor de betrokken bestuurders. Tijdens vier regiobijeenkomsten werden persoonlijke ervaringen gedeeld, maar ook kritische vragen gesteld. Landelijk coördinator NABO’s Letty Demmers was aanwezig en zocht de verbinding op. De betrokkenheid van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters is ten slotte onmisbaar bij de aanpak van de NABO’s. Met behulp van een speciaal geproduceerde video werd de urgentie van de aanpak van de NABO’s extra geagendeerd.

PINO ondersteunde en faciliteerde ProRail en het ministerie bij de organisatie van de regiobijeenkomsten. Dit begon in het registratie- en uitnodigingentraject. PINO ondersteunde bij de productie van twee video’s: een uitleg animatie en video met diverse interviews. De bijeenkomsten werden gehost door PINO via Webex Meetings en hierbij maakte PINO ook de notulen.