Omgevingsvisie Stichtse Vecht

Online participatiesessies met stakeholders

Hoe betrek je belangrijke stakeholders bij het ontwerpen van de omgevingsvisie als live bijeenkomsten even niet voor de hand liggen? Het antwoord van de gemeente Stichtse Vecht hierop: dan gaan we online in gesprek met onze stakeholders. In vier online bijeenkomsten gaat de gemeente met in totaal zo’n 170 deelnemers in gesprek. PINO is gevraagd om de gemeente Stichtse Vecht te ondersteunen bij de technische en facilitaire organisatie van de bijeenkomsten.

Toekomstbestendig in inhoud en online vorm

Tijdens de digitale bijeenkomst vertelde de wethouder en een aantal inhoudelijke experts over de opgaven en uitdagingen van de gemeente Stichtse Vecht om te komen tot een toekomstbestendige omgevingsvisie. Uitdagingen rondom thema’s als wonen, leefbaarheid in de kernen, natuur en recreatie en de energieopgave kwamen aan bod.

Aan de hand van stellingen, verwerkt in een poll, konden deelnemers stemmen op wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun gemeente. En hoe verloopt dan de dialoog? Via de chat konden deelnemers hun vragen stellen en via ‘handje opsteken’ kreeg ze de digitale microfoon om hun vraag toe te lichten. Deze online vorm van participatie smaakt bij deelnemers én de gemeente naar meer!