Kennis & ervaring delen

Landelijke Kennisdag BRZO+

Het Bureau BRZO+ organiseerde op 16 mei een Landelijke Kennisdag. ‘Kennis en ervaringen delen’, daar draaide het om tijdens deze bijeenkomst. Deze dag is voor alle partners van het BRZO+ samenwerkingsverband, zoals omgevingsdiensten, inspecties, veiligheidsregio’s en kennisinstellingen. PINO nam de deelnemersregistratie op zich en ondersteunde in de logistieke organisatie.

In Nederland werken verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels van het Brzo2015 (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Dit samenwerkingsverband heeft de naam BRZO+. Jaarlijks wordt een Landelijke Kennisdag georganiseerd, bestaande uit drie plenaire sessies, updates over lopende BRZO+ projecten en twee rondes met deelsessies. Tijdens deze rondes stonden vier actuele thema’s centraal: veiligheidscultuur, Landelijke Benadering Risicobedrijven, overstromingsrisico’s en voorspellende waarden van regelovertreding bij bedrijven (resultaten uit onderzoek van de Universiteit Leiden). Verder werden tijdens de deelsessies presentaties gegeven door BRZO+ partners. Waarin ervaringen en leerpunten van regionale projecten en vraagstukken over handhaving voorbij kwamen. Een leerzame dag voor alle BRZO+ partners!