Jongeren op Gezond Gewicht

Gebruik je gezond verstand

De supermarkten zetten steeds meer in op gezonde producten. Tijdschriften staan vol met healthy food recepten. En op social media vliegen de sporttips ons om de oren. Het aanbod is enorm! Toch verleidt de omgeving van jongeren nog altijd tot de ongezonde keuze. Daarom organiseerde Jongeren Op Gezond Gewicht op 29 maart een Kennisfestival voor JOGG-professionals, experts en bedrijfspartners. Want samen moeten we een omgeving voor jongeren creëren, waarin het normaal is om gezonde keuzes te maken.

Ruim 400 deelnemers kwamen samen bij Inn Style, een idyllische locatie aan de rand van de Maarsseveense Plassen. Waar PINO in samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht een bruisend programma en een sfeervolle festivalsetting had opgetuigd. Compleet met fotobooth, hoelahoep workshop en plaatjesdraaiers. De gasten werden ontvangen met een gezonde lunch, waarna het festival plenair van start ging. In een aantal korte interviews lieten verschillende sprekers van Jongeren Op Gezond Gewicht en aangesloten partners van zich horen. Ze gaven antwoord op vragen als ‘waar staan we nu?’ en ‘waar willen we de komende tijd naartoe groeien?’.

Vervolgens gingen de deelnemers in drie sessierondes uiteen. Verdeeld over 31 sessies met onderwerpen als ketenaanpak, netwerken op lokaal niveau, bereiken van kwetsbare groepen en gezondere sportkantines. Allemaal gericht op het delen van kennis, inspiratie en praktijkverhalen en bedoeld om samen een beweging in gang te zetten naar een gezonde omgeving voor jongeren. En dat is gelukt! Het Kennisfestival vormde een bron van energie en een opstap naar nieuwe initiatieven.

Fotograaf: Hilbert Krane