IENE 2018

Infra-natuur stopt niet bij landsgrenzen

Op initiatief van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) komt van 11 – 14 september 2018 het IENE-congres naar Nederland. Het Infra Eco Network Europe (IENE) is een internationaal kennisnetwerk van professionals die werken op het raakvlak van ecologie en transportinfrastructuur. De afronding van het MJPO (uitgevoerd door Rijkswaterstaat en ProRail) vormt een belangrijk onderdeel van de conferentie. PINO ondersteunt het organiserend comité om deze internationale conferentie zowel in communicatie als op logistiek en facilitair gebied te realiseren.

Crossing borders

IENE 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal partners: het MJPO, provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant en de Vlaamse overheid. Nederland en Vlaanderen kennen een lange geschiedenis van samenwerken en kennisdeling met betrekking tot ontsnippering en bermbeheer. Het is ook mede om deze reden dat de conferentie plaatsvindt in het Evoluon in Eindhoven. Het thema: ‘Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure’ benadrukt dat de natuur niet ophoudt bij de landsgrenzen, disciplines of projecten.  Samenwerking tussen overheden, wetenschappers en aannemers is cruciaal bij het werken op het gebied van infra-natuur.

Communicatie en organisatie

Om de communicatie in de aanloop naar de conferentie goed op gang te brengen zet PINO verschillende middelen in. Naast dat zij de conferentiewebsite up-to-date houdt, vervaardigt PINO ook iedere maand een nieuwsbrief die zij naar het gehele IENE netwerk stuurt. Ook de inzet van een geavanceerde ‘Abstract Submission Tool’ maakt onderdeel uit van PINO’s dienstverlening. De 400 deelnemers aan de conferentie krijgen in september een vernieuwend en interactief vierdaags programma gepresenteerd. Naast een aantal plenaire sessies zijn er verschillende parallelsessies te volgen variërend van korte inspirerende lightning talks, tot presentaties en uitgebreidere workshops. Uiteraard maakt een excursie naar een aantal infra-natuur projecten in Nederland en Vlaanderen onderdeel uit van het programma.