Een duik in zwemwaterrichtlijnen

Landelijke Zwemwaterdag 2019

Op 5 november 2019 staken 125 zwemwaterexperts de koppen bij elkaar op de tweede Landelijke Zwemwaterdag. Het LEF Future Center stond volledig in het teken van de herziening van de EU zwemwaterrichtlijnen. Wat kan Nederland inbrengen? Om daar achter te komen werden verschillende workshops gegeven. PINO ondersteunde de organisatie met logistiek en registratie.

Voorafgaand aan de workshops werd ingegaan op de huidige stand van zaken. Hoe doet Nederland het eigenlijk? Helemaal niet zo slecht! Op de waterkwaliteit van zwemlocaties scoren we iets onder gemiddeld, maar op het gebied van signaleren, meten en aanpakken kunnen we zeker iets betekenen als land. Na de plenaire aftrap was het tijd daar verder op in te gaan: een duik in het diepe. De drie thema’s waterkwaliteit, zwemveiligheid en communicatie & samenwerking stonden centraal. Waar de workshops zoal over gingen? Blauwalgmaatregelen, waterspeelplaatsen, de verbetering van zwemkwaliteit- en veiligheid en zwemmen in de stad. Tijdens deze laatste workshop werd een wildzwemlocatie in Amsterdam als casus genomen. Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Wat verwachten we van elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat de zwemrecreatie niet tot overlast voor de directe omgeving leidt? Zeer actueel met de komst van de omgevingswet! De inspirerende dag werd afgesloten met een gezamenlijk borrel en een blik vooruit.