Dijkwerkers en PINO Werken Door

Talkshow Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen en Rijkswaterstaat werken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voortdurend aan het versterken van onze belangrijkste dijken. De jaarlijkse Dijkwerkersdag – een evenement volledig in het teken van al die opgaven – kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Maar, de dijkwerkers van Nederland werken door! Net als PINO. Samen met het HWBP zetten we al een complete podcastreeks neer over deze dijkwerkers en daar is sinds juni een verdiepende talkshow bij gekomen.

Ready, stand-by, actie!

Al snel waren de podcasts ruim 2.300 keer beluisterd. Dat smaakte naar meer! Samen met het HWBP gingen we volop aan de slag met de productie en programmering van de Dijkwerkers Werken Door Talkshow. Waarom na een 10-delige podcastreeks ook nog een talkshow? Om in contact te blijven met het publiek, ze te informeren én te inspireren. En om na al die podcasts een verdiepend uitstapje te maken. Tijdens de talkshow ging host, Miranda Mens, de uitdaging aan om in 35 minuten een uitzending neer te zetten. Dat deed ze door in gesprek te gaan met dijkgraaf en hoogleraar Co Verdaas, journalist en historicus Rudie van Meurs, algemeen directeur bouwbedrijf GMB Gerrit Jan van de Pol, bestuurslid Unie van Waterschappen Hetty Klavers en HWBP-directeur Erik Wagener.

Onder leiding van PINO werd de talkshow opgenomen bij techniekpartij Smile uit Utrecht. De technici richtten hun Studio Stream compleet in voor de dijkwerkers, met stijlvol decor, cameramannen, licht en geluid. Tijdens de opnames namen wij de showregie voor onze rekening. Voorafgaand betekende dat onder andere het bijwonen van inhoudelijke voorbesprekingen met sprekers, het opstellen van briefings, het samenstellen van een praktisch draaiboek en meedenken over gespreksvormen en een campagnebeeld. Nieuwsgierig naar de uitzending?