Aan de slag met de Omgevingswet

Omgevingswetfestival Zeeland

Op het kruispunt tussen land en zee vond op 19 februari 2020 het Omgevingswetfestival Zeeland plaats. Het Topshuis op Neeltje Jans vormde de achtergrond voor een bijzondere middag en avond vol interactieve workshops en inspirerende sprekers. PINO was aanwezig op de dag van de uitvoer, maar ging ook vooraf aan de slag met de invulling van het programma.

Niemand weet precies wat de Omgevingswet is. Er is geen blauwdruk en geen gedetailleerd plan over hoe iedereen deze wet gaat uitvoeren. Spreker Daan Quakernaat leerde de bestuurders en ambtenaren dat het vaststaat dat het een enorme operatie is die het complete lokale bestuur en manier van werken gaat veranderen. De enige manier om succesvol te bouwen aan deze nieuwe wet is door middel van vallen en opstaan. Daan gaf het startschot om langs de weg van het experiment te ontdekken en leren wat de Omgevingswet is.

Aan enthousiasme om te leren in Zeeland geen gebrek: de veelal landelijke workshops werden goed bezocht. Met een divers programma dompelden de deelnemers zich onder in de nieuwe wereld van de Omgevingswet. Deelnemers van de verschillende betrokken organisaties, waaronder Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten en het waterschap, wisselden ervaringen en praktische tips uit om elkaar verder op weg te helpen. Voldoende energie voor de toekomst, waar PINO een steentje bijdroeg aan de uitvoer, deelnemerscommunicatie en organisatie van deze bijeenkomst.