RVB DAG 2017

Festival voor en door medewerkers

Dinsdag 12 september zal nog lang onderwerp van gesprek zijn voor de ruim 1.300 medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf die aanwezig waren op de jaarlijkse RVB Dag. Niet alleen vanwege het onverwacht goede weer, maar vooral ook vanwege het programma en de unieke setting. Op het terrein van Fort Voordorp in Groenekan werd een festivalsfeer gecreëerd waar de hele dag acts en workshops voor en door de eigen medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf werden verzorgd. PINO werd gevraagd om deze dag in concept, organisatie en uitvoer te begeleiden.

Vooruitstrevend

Het thema van de RVB Dag was ‘vooruitstrevend’ dat als een rode draad door de dag liep. Kenmerkend was het karakter van een festival. Dit kwam onder meer tot uiting in het programma, waarin tijdens het plenaire programma de vier directeuren op verschillende podia tegelijk hun welkomstwoord gaven. Dit werd afgewisseld met diverse ludieke acts zoals een ‘RVB afkortingen bingo’ en de ‘RVB Musical’. De ruim 100 sessies zijn verzorgd voor en door de medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het thema gold eigenlijk ook een beetje voor PINO. Bij de aanvraag hield PINO in het achterhoofd dat zij precies in die week ook het Happinez Festival organiseert. Door slimme logistieke organisatie, waarbij twee PINO projectteams samenwerkten, konden beide events op een efficiënte wijze worden gerealiseerd. Uiteraard hielden we hierbij rekening met ieders ‘couleur locale’. Deze unieke vooruitstrevendheid geeft ons energie voor de toekomst.