NVM Bestuurdersdag

Innovatie en inspiratie

Een combinatie van het nuttige en aangename. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de NVM Bestuurdersdag op 5 september. Speciaal voor (oud)bestuursleden en ereleden organiseerde NVM, met ondersteuning van PINO, een inspirerende middag. Niet alleen de invulling van het programma droeg daaraan bij. Ook de unieke locatie, B. Amsterdam, zorgde voor de nodige inspiratie.

Na een hartelijke ontvangst werden de aanwezigen door NVM voorzitter Ger Jaarsma bijgepraat over de actuele NVM dossiers. Daarna was het woord aan niemand minder dan Thomas Rau. Vanuit zijn motto ‘guided by the future’ levert hij al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid. Met dit motto in gedachten nam hij de deelnemers mee in de voortdurende zoektocht naar anders bouwen.

Dat er bij B. Amsterdam ook out of the box wordt gedacht, bleek wel tijdens de rondleiding door het gebouw. Deze plek vormt namelijk het grootste ecosysteem voor startups in Europa en een creatieve basis voor innovatie, educatie en groei. Kortom, dé plek voor ontmoeting en inspiratie. En dat gevoel werd door de NVM gasten nog eens bevestigd tijdens de afsluitende borrel en het diner in restaurant Bureau, op de vijfde verdieping.