Congres Gemeenten en dieren

Het is een zorg....

In het voormalig Officierscasino in Soesterberg vond op initiatief van de Dierenbescherming, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid het congres ‘Gemeenten en dieren; het is een zorg’ plaats. Ambtenaren en bestuurders kwamen bijeen in ANNA’s Casino om te discussiëren over hun rol ten aanzien van dieren in hun gemeenten. Onderwerpen als hoogrisicohonden/bijtincidenten, huisuitzettingen en de problematiek van zwerfkatten kwamen die dag uitgebreid aan bod. Aan PINO de schone taak en zorg om het congres op alle fronten in goede banen te leiden.

Impact op de omgeving

Wat is precies de rol van ambtenaren en bestuurders ten aanzien van dieren in hun gemeente en provincie? Om daar achter te komen werden er verschillende lezingen georganiseerd met externe partijen zoals de Hondenbescherming en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hierbij werd gekeken naar de impact op de omgeving vanuit zowel het dier als vanuit de problematiek die lokale overheden ervaren.

In een aantal verdiepingssessies werden nuttige en bruikbare tools aangereikt binnen de problematiek van armoede en overlast. Woonoverlast en dierenleed gaan namelijk vaak hand in hand. Maar ook onderwerpen als ‘hoe houd je tevreden burgers met en zonder dieren?’ en ‘wat zijn de mogelijkheden van forensisch onderzoek op dieren?’ Aan de hand van een interactieve kennisquiz werd de juridische kennis van de deelnemers bijgespijkerd.